Oxgard Praktika T-04. Private Universität, Murcia, Spanien

Oxgard Praktika T-04. Private Universität, Murcia, Spanien

Praktika T-02

T-02 turnstiles at school.
Hradec Kralove, the Czech republic

Praktika T-02

T-02 turnstiles at school.
Hradec Kralove, the Czech republic

Praktika T-02

T-02 turnstiles at school.
Hradec Kralove, the Czech republic

Praktika T-05

T-05 speedgates at business centre.
Moscow, Russia

IMG 4

K-11 mechanical swing gate at business centre. Moscow, Russia

Praktika T-05

T-05 speedgates at business centre
Moscow, Russia

T-05 speedgates at Megafon office
St. Petersburg, Russia

Praktika T-04

T-04 speedgates at «Skolkovo» Innovation Center. Moscow, Russia

Praktika T-04

T-04 speedgates at «Skolkovo» Innovation Center. Moscow, Russia

Praktika T-04

T-04 speedgates at «Skolkovo» Innovation Center. Moscow, Russia

K-01

K-01 card collector at «Nizhegorodskaya 32, str. 15» business centre. Moscow, Russia.

Praktika T-05

T-05 speedgates at «Nizhegorodskaya 32, str. 15» business centre. Moscow, Russia.

Praktika T-05

T-05 speedgates at «Nizhegorodskaya 32, str. 15» business centre. Moscow, Russia.

Praktika T-05

T-05 speedgates at «Nizhegorodskaya 32, str. 15» business centre. Moscow, Russia.

Praktika T-10-H

Praktika T-10-H full height turnstiles at OJSC «MSU-1». Moscow, Russia.

Praktika T-10-H

Praktika T-10-H full height turnstiles at OJSC «MSU-1». Moscow, Russia.

56

T-01 turnstiles at Russian Football Premier League office. Moscow, Russia

55

K-01 card collector at Kostko Land store. Prague, Czech republic

Praktika T-04

Turnstiles Praktika-T-04 «Riverside» business center. Rostov-on-Don, Russia

Praktika T-04

Turnstiles Praktika-T-04 «Riverside» business center. Rostov-on-Donу, Russia

Praktika T-01

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

18a

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

17

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

IMG 3

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

IMG 4

Turnstile Praktika T-01 business center «Kompleks Paradnaya 1» St. Petersburg, Russia

IMG 3

Turnstile Turnstile T-01 college.
St. Petersburg, Russia

Praktika T-02

T-02 turnstiles at Elfstedenhal Leeuwarden ice stadium. Leeuwarden, the Netherlands

Praktika T-01

T-01 turnstile at fitness centre.
St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

T-01 turnstiles at "Atlantika" swimming pool. St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

T-01 turnstiles at "Atlantika" swimming pool. St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

T-01 turnstiles at "Sovetskiy" bank.
St. Petersburg, Russia

5

T-01 turnstiles at "Sovetskiy" bank.
St. Petersburg, Russia

Praktika T-01

T-01 turnstiles at "Sovetskiy" bank.
St. Petersburg, Russia

Praktika T-04

T-04 speedgate at Vasileostrovskiy District office. St.Petersburg, Russia.

Praktika T-04

T-04 speedgates at sea port.
Sochi, Russia.

Praktika T-04

T-04 speedgates at sea port.
Sochi, Russia.

«Oxgard» - drehkreuze produktion und verkauf «Oxgard» offizielle webseite - drehkreuze, barriers, schwenktüren, kartenaufnehmer Praktika und Cube. Produktion und verkauf Oxgard

Adresse :
192289, Russia, Saint-Petersburg, 66, Sofiiskaya st. +7(812)366-15-94 info@oxgard.com